MSB - Myndigheten för Samhällsberedskap Säkerhetspolitik.se
En allvarlig kris kommer snart att drabba Sverige. Din roll är att minimera krisens konsekvenser på individ och samhälle genom att fatta rätt beslut i olika situationer. I tio frågor tar du ställning till Sveriges krisberedskap utifrån olika ansvarsnivåer. Krisen utspelar sig via en webbkarta som hämtar din geografiska position. När du behöver ta ett beslut på nationell nivå ser du en karta över hela landet, på kommunal ser du din ort och på individnivå visas ditt närområde.


START
Vad är en kris?
Vad gör samhället?
Så kan du förbereda dig
Om quizet
Här kommer snart information om quizet!

stäng
Vad är en kris?

En kris är en händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället och hotar grundläggande värden som vår demokrati eller viktiga funktioner som elförsörjningen. En kris är oväntad, utanför det vanliga och vardagliga. Att lösa krisen kräver att alla i samhället hjälps åt.

IT-haverier, svåra översvämningar, storm- och orkanvindar, förorenat dricksvatten, omfattande smittspridning, kärnkraftsolyckor och terroristattacker är exempel på kriser. Samhället måste kunna hantera alla typer av hot och risker, från vardagens olyckor till det yttersta av kriser – kriget.stäng
Vad gör samhället?

Myndigheter, kommuner och landsting är skyldiga att ta reda på vilka hot och risker som finns och ta fram en plan för att kunna hantera olika typer av händelser. Kommunerna har en central roll vid hanteringen av kriser. Också vissa privata företag bär ett stort ansvar till exempel el- och telebolag. Det övergripande ansvaret för att utveckla och stödja samhällets förmåga att förebygga och hanteraolyckor och kriser har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). MSB ska också se till att samhället lär sig av olyckor och kriser som har inträffat.

De som har ansvar att hantera en kris kan behöva extra resurser och hjälp från andra delar av samhället. Vid en kris behöver därför alla hjälpas åt. Även staten kan behöva hjälpa till med extra resurser som reservaggregat och vattenpumpar till drabbade kommuner. En kommun kan också ta stöd av frivilligorganisationer som Civilförsvarsförbundet, Blå stjärnan och Röd korset

Läs mer om samhällets beredskap och vad du själv kan göra om en kris inträffar.
 • www.krisinformation.se ger dig uppdaterad information före, under och efter en kris. Här kan du också läsa mer om kriser som har drabbat Sverige och andra länder och hur du kan förbereda dig för en kris.
 • www.säkerhetspolitik.se är MSB:s webbplats som vänder sig till dig som går i gymnasiet. Här kan du läsa mer om hur samhället är organiserat för att möta kriser och hot, i Sverige och internationellt. Finns också på Facebook [hyperlänk].
 • www.forsvarsmakten.se samlar information om Sveriges försvar. Här kan du läsa mer om insatser Försvarsmakten deltar i, om hemvärnet, beredskapen och om olika förband och yrkeskategorier inom försvaret. Finns också på Facebook [hyperlänk].
 • www.rekryteringsmyndigheten.se innehåller beredskapsunderlaget med frågor som alla 18-åringar måste besvara. Här kan du ansöka till Försvarsmaktens utbildningar och läsa mer om testerna som görs vid antagningen.
 • www.dinsakerhet.se hjälper dig att förebygga och minimera risker. Här kan du lära dig mer om din egen beredskap vid olyckor och kriser och titta på instruktionsfilmer om bland annat hjärt- och lungräddning. Finns också på Facebook [hyperlänk].stäng
Så kan du förbereda dig

Under en kris går samhällets resurser i första hand till dem som behöver hjälpen mest, exempelvis gamla och sjuka. Därför är det viktigt att du är förberedd, så att du kan hjälpa dig själv och dina närmaste. Samhället är inte starkare än du och jag. Du är en del av samhällets beredskap och din insats är viktig. Därför behöver du känna till vad du kan göra om en kris inträffar. Är du redo?

 1. När något allvarligt inträffar kan händelseförloppet snabbt förvärras. Uppdaterad information finner du på www.krisinformation.se . Vid allvarliga händelser varnas allmänheten genom Viktigt Meddelande till Allmänheten, VMA, som bland annat sänds i radio och teve. (Här kan vi länka till läs mer om VMA på www.dinsakerhet.se i vänsterspalten.)
 2. Beroende på var i Sverige du bor varierar sannolikheten för att olika kriser kan inträffa. Ta reda på om det finns särskilda hot och risker i din hemkommun. Kanske bor du inom ett översvämningskänsligt område? Ta kontakt med kommunen för att få mer information.
 3. Bland det värsta som kan inträffa är att någon nära dig kommer till skada. Genom att lära dig grundläggande hjärt- och lungräddning kan du rädda liv. Lär dig mer om hur du kan hjälpa andra genom första hjälpen på www.dinsäkerhet.se/vidolycka
 4. Om du vill engagera dig och hjälpa till vid allvarliga händelser och kriser kan du gå med i hemvärnet. Hemvärnet ingår i Försvarsmakten och är en viktig resurs när något händer. För att få gå med i hemvärnet måste du ha fyllt 18 år, vara svensk medborgare och ha genomgått en grundläggande militärutbildning. Du kan också gå med om du tillhör en frivilligorganisation och fått specialistkompetens som exempelvis sjukvårdare eller fordonsförare. Läs mer på www.hemvarnet.se.

  Du kan också engagera dig i någon av de frivilligorganisationer som kan hjälpa samhället vid kriser, som exempelvisCivilförsvarsförbundet, Röda korset eller Blå stjärnan.
 5. Vid en kris kan det vara bra att ha en viss beredskap hemma:

  • Ha alltid en batteridriven radio hemma så att du kan få information, även om det är elavbrott och mobilnät och internet har slutat att fungera.
  • Ha alltid tändstickor och ljus hemma om det skulle bli elavbrott, men tänk på brandfaran.
  • Ha alltid konserver och andra tåliga livsmedel hemma så att du klarar dig i några dygn om du exempelvis skulle bli isolerad.
  • Blir det elavbrott, tappa upp vatten innan trycket i ledningarna blir för dåligt och se till att du har vattendunkar att hämta vatten i.


Läs mer på www.dinsakerhet.se/dinkrisberedskap, www.krisinformation.se, www.civil.se
stäng